WEEE Take Back Scheme

Allergan Aesthetics er forpliktet til å oppfylle kravene i EUs (Elektrisk og elektronisk avfall [Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE]) forskrift 2014. Disse forskriftene krever at produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr finansierer tilbakekallingen av WEEE som følge av produkter som vi plasserer på det norske markedet. Dette hjelper oss med å sikre at WEEE gjenbrukes eller resirkuleres på en sikker måte. I tråd med dette engasjementet vil Allergan Aesthetics ta tilbake WEEE fra deg. Kontakt oss for mer informasjon. Du spiller også en rolle i å sikre at WEEE gjenbrukes og resirkuleres på en sikker måte. Så hvis du velger å ikke returnere WEEE til oss, bør du ikke kaste det i søppelkassen. Symbolet med utkrysset søppelkasse på produktet minner brukerne på å ikke kaste WEEE i søppelkassen. Du bør sørge for at WEEE samles inn separat og sendes til riktig behandling. WEEE inneholder farlige stoffer, og hvis de ikke håndteres og behandles trygt, kan de forårsake forurensning og skade menneskers helse.

Producer Number: 3069W