Vilkår

Vilkår

CoolSculpting®-nettstedet tilhører Allergan Limited («Allergan»). Informasjonen som blir levert på dette nettstedet er kun ment til informasjons- og utdanningsformål og er ikke ment å være en erstatning for råd fra en utøver innen medisinsk estetikk eller annet kvalifisert helsepersonell. Les og gjennomgå disse vilkårene for bruk nøye før du åpner eller bruker dette nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke dette nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og godkjent vilkårene for bruk.

BRUK

Du må bruke dette nettstedet på en måte som er i overensstemmelse med alle gjeldende lover, lovgivning, regler og forskrifter. Hvis du bryter med eventuelle restriksjoner i disse vilkårene, godtar du å holde Allergan fri for eventuelle tap, kostnader eller skader, inkludert rimelige juridiske avgifter, som Allergan pådrar seg i forbindelse med eller som følge av et slikt brudd.

IKKE TILBUD TIL SALG

Informasjonen på dette nettstedet er kun ment for generell veiledning. Den er ikke ment å utgjøre et tilbud om salg eller en forespørsel om noe produkt eller tjeneste som leveres av Allergan eller av et selskap som er tilknyttet eller relatert til Allergan.

UTELUKKELSE AV GARANTIER

Du aksepterer at nettstedet vårt blir levert «som det er» og «slik det er tilgjengelig». I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lov, utelukker Allergan alle garantier med hensyn til tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål, frihet fra datavirus og at tredjeparts rettigheter ikke brytes med hensyn til nettstedet.

RISIKO

Hele risikoen for kvalitet, ytelse og bruk av nettstedet vårt hviler på deg. Eventuell kommunikasjon, meldinger og annen informasjon som oppnås ved bruk av nettstedet vårt erverves av deg og på din risiko, og du har det hele ansvaret for eventuelle tap du kan få som følge av bruken av nettstedet. Allergan sjekker ikke konsulentbiografier og medisinsk praksis, og aksepterer ikke noe ansvar for innholdet i slike biografier og praksisdetaljer.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Allergan er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader for tap av fortjeneste, inntekter, kontrakter eller goodwill som følge av tilgjengeligheten eller driftsstans for nettstedet vårt eller fra arbeidsstans, databrudd, datavirus, tap av data eller på noen annen måte uansett bruken av dette nettstedet. Allergan utelukker så langt loven tillater det ethvert ansvar for eventuelle feil i eller mangler ved enhver informasjon, noe materiale eller noen funksjoner som finnes på dette nettstedet og, alt ansvar for uaktsomhet. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet eller for alle bedragerske opplysninger som Allergan har fremmet.

MEDISINSK INFORMASJON

Allergan tilbyr ikke medisinske eller lignende profesjonelle tjenester eller råd på dette nettstedet, og informasjonen som blir gitt er ikke ment å erstatte medisinsk rådgivning fra lege. Hvis du ønsker eller trenger slike tjenester eller råd, eller skulle noen medisinsk tilstand oppstå eller eksistere, bør du konsultere profesjonelt helsepersonell.

FJERNING AV MATERIALE LAGT UT PÅ SIDEN

Selv om Allergan ikke påtar seg ansvar for å overvåke eller redigere materiale som er lagt ut på nettstedet vårt, vil Allergan forbeholde seg retten til å gå til passende tiltak for å redigere eller om nødvendig fjerne slike innlegg.

ÆREKRENKELSER/BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

Du må ikke legge ut noe ærekrenkende, fornærmende, vanhelligende, truende, støtende eller ulovlig materiale på dette nettstedet, og du må ikke legge ut noen informasjon eller annet materiale beskyttet av opphavsrett uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

DIN GARANTI OM OPPHAVSRETT

Ved å legge ut noe materiale, garanterer og fremstiller du at du eier opphavsretten med hensyn til slikt materiale eller har fått tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren, og i tillegg gir du Allergan og andre brukere av nettstedet vårt den ikke-eksklusive retten til å vise, kopiere, publisere, distribuere, overføre, skrive ut og bruke slik informasjon og annet materiale.

COPYRIGHT PÅ DETTE NETTSTEDET

Opphavsretten til materiale på dette nettstedet er eid av eller lisensiert til Allergan og beskyttet av opphavsretten i Sør-Afrika, internasjonale opphavsrettsavtaler og andre gjeldende lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Du er autorisert til å laste ned en kopi av materialet på dette nettstedet på en datamaskin for personlig og ikke-kommersiell bruk, men du kan ikke fjerne noe firmanavn, opphavsrett eller andre varemerker. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, skal ingenting som står beskrevet her, tolkes som noen lisens eller rett under noen Allergan-opphavsrett

VAREMERKER

Alle produktnavn, logoer og tjenester som vises på dette nettstedet, som er identifisert av ® eller ™, eller som vises i annen skriftform enn den omkringliggende teksten, er varemerker eid av eller lisensiert til Allergan eller våre tilknyttede selskaper; med mindre de er identifisert som eid av en annen enhet. Bruken av disse varemerkene er forbudt, med mindre det er spesielt tillatt i disse vilkårene eller ved spesiell tillatelse som er gitt skriftlig av Allergan, eller med det formål å identifisere produkter eller tjenester fra Allergan. Visningen av ethvert varemerke som ikke eies av oss på nettstedet vårt, innebærer ikke at noen lisens har blitt gitt av eieren. Ingen varemerkeskader er tiltenkt, og det antydes ikke at eieren av varemerket godkjenner Allergans produkter eller tjenester. På samme måte utgjør Allergans visning av varemerket ikke noen bekreftelse eller godkjenning fra varemerkets eier, dets nettsted eller dets produkter og/eller tjenester.

KONFIDENSIALITET OG PRIVATIV

Dine personlige opplysninger vil ikke bli offentliggjort til tredjeparter, for eksempel direkte markedsføringsbyråer, uten ditt samtykke. Allergan overholder EUs personvernforordning (GDPR), og alle personopplysninger som frivillig leveres til Allergan via dette nettstedet skal behandles i samsvar med GDPR.

HYPERTEKSTLENKER

Hypertekstlenker gir deg tilgang til andre nettsteder på Internett som ikke eies av Allergan. Ved å levere disse lenkene, godkjenner Allergan på ingen måte innholdet på noe annet nettsted som er koblet til dette nettstedet, og Allergan aksepterer ikke noe ansvar for noe slikt innhold. Allergan har ikke noe ansvar for materiale som er hyperlenket til nettstedet vårt, som kan være misvisende, unøyaktig, ærekrenkende, truende eller uanstendig eller på annen måte ikke i samsvar med gjeldende regelverk fra tid til annen.

AVSLUTNING

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet, inkludert tilgang til passord på nettstedet, kan endres, begrenses eller avsluttes av Allergan ved varsel med umiddelbar virkning når som helst og av hvilken som helst grunn.

ATSKILLELSE

Hvis noen del av disse vilkårene erklæres ugyldige av en eller annen grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal dette ikke påvirke gyldigheten til noen gjenstående del av vilkårene. Enhver gjenværende del vil forbli i full kraft og funksjon som om den ugyldige delen av vilkårene var blitt eliminert.

ENDRINGER

Allergan forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet og vilkårene for bruken dets til enhver tid, uten varsel. Du vil være bundet av slike endringer og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Dette nettstedet drives i henhold til Norges lover og forskrifter. Du samtykker i at norske domstoler har jurisdiksjon over enhver tvist eller noe krav i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Nettstedet er kun ment å bli brukt av innbyggere som er lokalisert i Norge, selv om det kan nås av brukere utenfor Norge.